b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert, Komisja wybrała ofertę – Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Flejszer 59-220 Legnica ul. Pątnowska 33/4. Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Zamawiającego.

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

-Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1

zaprasza

 

do składania ofert na remont zejścia do kotłowni i izolacji ściany przy wejściu „G” do Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.

Czytaj więcej...

Po przeanalizowaniu złożonych ofert, Komisja wybrała ofertę – Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Flejszer 59-220 Legnica ul. Pątnowska 33/4. Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Zamawiającego.

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

-Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1

zaprasza

do udziału w konkursie ofert na malowanie korytarzy( ciągów komunikacyjnych) i wymianę płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.
(unieważnione)

Czytaj więcej...

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
-Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1

zaprasza

do składania ofert na malowanie korytarzy( ciągów komunikacyjnych) i wymianę płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.

Czytaj więcej...