b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Tytuł naukowy Nazwisko lekarza
LEKARZE POZ DOROŚLI
Lek. med. Romuald Mularczyk
Lek. med. Jolanta Błażewicz -Zawodniak
Lek. med. Barbara Kuczkowska
Lek. med. Stanisława Konsztowicz-Sikorska  
Lek. med. Agnieszka Miłek
Lek. med. Katarzyna Nowańska - Furman
PORADNIA POZ DZIECI
Lek. med. Barbara Kuczkowska
Lek. med. Stanisława Konsztowicz-Sikorska
Lek. med. Larysa Onishchenko
USG
Dr.n.med. Krzysztof Stawik
GINEKOLOGIA
Lek. med. Krzysztof Bardega
STOMATOLOGIA SZKOLNA
Lek. stom. Hanna Derlatka
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Pielęgniarka dyplomowana  

Beata Manowiec
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
Pielęgniarka dyplomowana  Marzena Strzelecka
PIELĘGNIARKI
Pielęgniarka dyplomowana  Marta Chmielowska
Pielęgniarka dyplomowana  Iwona Jurków-Ćwiek
Pielęgniarka dyplomowana  Barbara Kwiecień
Pielęgniarka dyplomowana  Anna Kędzierska
PIELĘGNIARKI SZKOLNE
Pielęgniarka dyplomowana Anna Szura
Pielęgniarka dyplomowana Iwona Siudak
Pielęgniarka dyplomowana Grażyna Starowicz
Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Rychlicka
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA
Położna Magda Starczewska
REJESTRATORKI
Rejestratorka medyczna Adela Kroczak
Rejestratorka medyczna Emilia Kuriata
Rejestratorka medyczna Dorota Tokarczyk
Rejestratorka medyczna Regina Krupa
Rejestratorka medyczna Dorota Mackiewicz
Rejestratorka medyczna Grażyna Kaliciak
ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE
Asystentka stomatologiczna Jadwiga Rozmus 
ADMINISTRACJA
Kierownik Ireneusz Żurawski

Główna Księgowa

Justyna Mardyła

Specjalista ds. Administracyjnych
i Osobowych

Anna Jędrysiak

Specjalista ds. Administracyjno-Gospodarczych i zamówień publicznych

Agnieszka Djorić
Statystyk medyczny Michał Dorsz
PRACOWNICY GOSPODARCZY
Sprzątaczka Bożena Rusznica
Sprzątaczka Agnieszka Filipowicz