b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 

Mgr Piotr Karewicz

 

Rejestracja telefoniczna: 793 290 299

 

Godziny przyjęć: wtorek, czwartek   13:00 – 16:00

 

www.psychotesty-zlotoryja.pl

 

Wykonujemy badania psychologiczne:

- kierowców zawodowych
- osób ubiegających się o uprawnienia C, C+E, D, D+E i innych kategorii
- osób po zatrzymaniu prawa jazdy
- przedstawicieli handlowych oraz użytkujących pojazd służbowy
- operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, koparek i innego sprzętu wymagającego pełnej sprawności psychoruchowej

 

Wykonujemy badania:

- do pozwolenia na broń
- pracowników ochrony
- do obrotu materiałami wybuchowymi