b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Godziny przyjęć:     poniedziałek – piątek             08:00 – 09:00 i 15:30 – 16:30

 

W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny.

 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

Dziadek Barbara                                     663 982 316

Golanowska Urszula                                601 655 716

Janic Małgorzata                                    503 091 958

Pietrawska Danuta                                 669 498 298

Wolańska Lilia                                        665 362 838

 

Położne środowiskowo-rodzinne:

Bocianowska Jolanta                              603 486 720

 

Zapisy do pielęgniarek i położnych będą prowadzone również w domu pacjenta.