Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

-Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1

zaprasza

do udziału w konkursie ofert na malowanie korytarzy( ciągów komunikacyjnych) i wymianę płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.
(unieważnione)

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami)- zakup poniżej 30 000 EUR.

W celu prawidłowej wyceny należy zapoznać się z przedmiotem robót, który będzie stanowił jedynie element pomocniczy przy wycenie robót.

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania o cenę zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

Oferty należy składać w Przychodni w pokoju nr 35 od godz.8.00-15.00 lub na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Rejonowa w Złotoryi

ul. Kwiska 1

59-500 Złotoryja

z dopiskiem

 

„Oferta na malowanie korytarzy i wymiana płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi”.

 

Oferty należy składać do dnia 10.02.2017r. do godz.15.00

Informacji na temat zamówienia udziela Pan Mieczysław Sokołowski

- pokój nr 35 w Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.

telefon(76)8788472

 Unieważnienie:
uniewazniezie

 

 


Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner