Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Kwiska 1

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż

 aparatu USG MEDISON 128BW CO.LTD, model SA6000II - rok produkcji 2004.

(wyposażenie: Głowica – conwex i endo. Monitor MEDISON COLTD model GM 12D).

Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Upoważnionym do udzielania informacji jest Mieczysław Sokołowski

tel. 768788472 pokój nr 35.

Kryterium oceny będzie najwyższa zaoferowana przez Kupującego cena  brutto za pozyskany sprzęt.

Oferty należy składać w SP ZOZ Przychodni Rejonowej ul. Kwiska 1 59-500 Złotoryja  na formularzach ofertowych udostępnionych przez sprzedającego do dnia 05.10.2016rdo godz  12.00

w  zaklejonych kopertach oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na sprzedaż aparatu USG”

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu     05.10.2016r.o godz. 12.30

w siedzibie sprzedającego pok.  Nr 36 (Pokój Kierownika).

O wyniku konkursu oferent przedstawiający najwyższą cenę będzie powiadomiony na piśmie w ciągu 7 dni.


Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner