b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Od 8 marca br. udostępniamy dla Państwa usługę składania zamówień na recepty drogą elektroniczną, dzięki której w prosty i szybki sposób otrzymają Państwo e-receptę na leki stałe.

Warunkiem skorzystania z usługi jest:

- aktywny Profil Zaufany (PZ),
- aktywne Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - więcej informacji w zakładce >>IKP<<,

 

UWAGA!

Informujemy, że w Przychodni Rejonowej w Złotoryi każdy pacjent może osobiście i bezpłatnie założyć Profil Zaufany, aktywować Internetowe Konto Pacjenta

Zapraszamy w Przychodni do pokoju nr 35a. Telefon kontaktowy: (76) 506 54 03. 

 

Dane wymagane do założenia Profilu Zaufanego:

- dowód tożsamości

- posiadanie adresu e-mail

- posiadanie telefonu komórkowego.

 

Aby korzystać z usługi składania zamówień na recepty drogą elektroniczną należy:

- jednorazowo, wypełnić Wniosek o recepty drogą elektroniczną, odręcznie podpisać i przesłać ze wskazanego we wniosku adresu email na adres: recepty@przychodnia-zlotoryja.pl

Odnośnik do pobrania wniosku:
https://przychodnia-zlotoryja.pl/dokumenty/wniosek_e-recepty.pdf

Po spełnieniu powyższych warunków można korzystać z usługi poprzez przesłanie ze wskazanego we wniosku adresu email nazw potrzebnych, stałych leków na adres recepty@przychodnia-zlotoryja.pl - UWAGA! W przesłanym zamówieniu należy koniecznie napisać imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby dla której recepta ma być wystawiona.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 08 marca 2021 roku Przychodnia zaprzestaje telefonicznego przyjmowania zapotrzebowania na leki.