b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

I N S T R U K C J A

o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych zleconych przez Przychodnię Rejonową w Złotoryi

 

  • Lekarz podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w Przychodni, po osobistym zbadaniu lub po zbadaniu za pośrednictwem TELEPORADY, jeśli pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na badania.
  • Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku TELEPORADY zlecenie na wykonanie badań dodatkowych będzie do odbioru przez pacjenta w Rejestracji Przychodni.
  • Pacjent ma prawo wyboru jednostki, która wykona zlecone badania diagnostyczne. Zlecone badania są bezpłatne dla pacjenta.
  • Przychodnia dokonuje poboru materiału dla wykonania badań Szczegółowa lista wykonywanych badań laboratoryjnych znajduje się w Rejestracji Przychodni.
  • Punkt pobrań w Przychodni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 9.30. Nie obowiązuje rejestracja pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w kolejności przyjścia. Telefon kontaktowy do Punktu pobrań – (76) 5065411
  • Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po wykonaniu poboru materiału do badań pacjent otrzymuje dokument potwierdzający przyjęcie materiału.
  • Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych materiału pobranego przez Przychodnie pacjent może otrzymać na dwa sposoby:
  • w Przychodni w Gabinecie Zabiegowym ( tel. kontaktowy 76 5065420 ) w formie wydruku papierowego od godziny 16 następnego dnia po dniu pobrania materiału.
  • na stronie internetowej laboratorium wyniki.diag.pl po wpisaniu numeru zlecenia ( numer zlecenia jest to numer znajdujący się w prawym górnym rogu dokumentu otrzymanego w Punkcie pobrań ) i daty urodzenia. Wyniki będą dostępne po godzinie 16 w dniu pobrania materiału.