b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

I N S T R U K C J A

o   sposobie   realizacji   e-skierowania

 

Co to jest e-skierowanie

To elektroniczny dokument, który zastępuje dotychczasowy papierowy, skierowania pacjenta na leczenie specjalistyczne lub do szpitala.

E-skierowania od dnia 08.01.2021 r będą funkcjonowały wyłącznie w postaci cyfrowej na wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje skierowań. Do dnia 07.01.2021 roku można również korzystać z papierowej wersji skierowania.

 

Sposób realizacji e-skierowania

 

E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej konsultacji medycznej z pacjentem.

E-skierowanie mogą być wystawiane na świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
 • leczenie szpitalne w placówkach, które mają podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej
 • badania tomografii komputerowej ( TK ), medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych i innych
 • rezonans magnetyczny ( MR ), badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych
 • pozytonowa tomografia emisyjna ( PET ) finansowana ze środków publicznych

Podczas konsultacji lekarskiej pacjent może skorzystać z 3 kanałów dostępu do e-skierowania:

 • wydruku informacyjnego z danymi niezbędnymi do rejestracji

lub

 • SMS, w którym podany będzie 4 cyfrowy KOD dostępowy. W tym przypadku koniecznie jest posiadanie przez pacjenta aktywnego Internetowego Konta Pacjenta ( IKP ) i wybrać na posiadanym IPK taką formę powiadomienia

lub

 • e-maila, w którym będzie dostępna informacja o wystawionym skierowaniu w postaci pliku pdf. W tym przypadku koniecznie jest posiadanie przez pacjenta aktywnego Internetowego Konta Pacjenta ( IKP ) i wybranie na posiadanym IPK taką formę powiadamiania

W celu rejestracji e-skierowania ( umówienia się na wizytę ) pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w placówce medycznej na 3 sposoby:

 • okazując otrzymany od lekarza wydruk informacyjny
 • podając 4 cyfrowy KOD dostępowy otrzymany SMS i PESEL
 • okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej ( e-mail ) informację o wystawionym skierowaniu

 

eskierowanie

Źródło informacji: Teleporady w POZ – informacje dla pacjentów, PW Aleksandra Kubik

E-skierowanie jest wymagane tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.

Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak również po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem TELEPORADY

E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego a jedynie rodzaj badania ( np. poradnia kardiologiczna ). Pacjent sam decyduje, gdzie chce się zapisać.

W przypadku gdy wystąpi błąd w wystawionym e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.

 

Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu

 • Nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do placówki medycznej w terminie 14 dni. Wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy KOD dostępowy i numer PESEL
 • Nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce. E-skierowanie jest zapisane w systemie medycznym i na Koncie Pacjenta przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer KOD-u e-skierowania
 • Dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań
 • Poprzez e-skierowania zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego papierowego skierowania. W przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do placówki medycznej i nie będzie można go zarejestrować w innej.