b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

I N S T R U K C J A

o sposobie realizacji e-recepty

 

Co to jest e-recepta

To recepta, którą lekarz wystawia w systemie elektronicznym.

 

Sposób realizacji e-recepty

 

E-receptę można otrzymać w formie:

 • papierowego wydruku e-recepty. Wystarczy zgłosić to lekarzowi podczas wizyty.
 • elektronicznej – konieczne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta ( IPK ). Przychodnia bezpłatnie zakłada każdemu chętnemu pacjentowi Internetowe Konto Pacjenta. Kontakt tel: (76) 5065403
 • Po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Moje konto” należy wybrać sposób powiadamiania o e-recepcie. Do wyboru jest SMS, e-mail. Można wybrać również obie opcje.

Podczas wizyty w aptece w zależności od wybranej formy powiadomienia o e-recepcie należy podać farmaceucie:

 • SMS – podać 4 cyfrowy kod z SMS-a i PESEL osoby na którą jest wypisany lek
 • e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie. Wówczas nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.
 • w przypadku papierowego wydruku należy przekazać farmaceucie otrzymany od lekarza wydruk informacyjny.

W aptece podasz 4-cyfrowy kod z SMS-a i PESEL albo pokażesz PDF załączony do e-maila; a jeśli nie korzystasz z IKP, to farmaceuta zeskanuje kod kreskowy z wydruku informacyjnego

 

Źródło informacji:https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

Jak wykupić leki z e-recepty

 • Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju. Można wykupić część leków w jednej aptece a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL ( opis powyżej ).
 • Jedyny warunek to taki że wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania. To znaczy że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie. W takim przypadku kolejne opakowania tego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której było kupione pierwsze opakowanie. Inna apteka go nie sprzeda.

Jak długo ważna jest e-recepta

 • 7 dni na antybiotyk – licząc od daty wystawienia
 • 120 dni na preparaty immunologiczne – licząc od daty wystawienia
 • 30 dni na pozostałe leki – licząc od daty wystawienia

Lekarz może na e-recepcie zaznaczyć data realizacji: od…..” ( wpisuje datę od której lek może być realizowany ) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty.

 • 365 dni – na leki, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle. Wówczas lekarz zaznacza na e-recepcie „data realizacji: do…….” ( wpisuje datę rok później od daty wystawienia e-recepty ).

E-recepta ważna na 365 dni  musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku. Jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupywane, nie będą już pomniejszane ilości leku.

 

Z  e-recepty ważnej na 365 dni jednorazowo można wykupić zapas leku na 180 dni.